Interim directeur Robine de Koff blijft bij de Kunstraad

Kunstraad Groningen, het onafhankelijke adviesorgaan van de gemeente en provincie Groningen op het terrein van kunst en cultuur, kondigt aan dat Robine de Koff voorlopig aanblijft als directeur.

In de afgelopen periode hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met kandidaten voor de functie van directeur van de Kunstraad. Helaas heeft dat, in aanloop naar de nieuwe cultuurnota, geen geschikte kandidaat opgeleverd.
In deze periode waarbij stabiliteit en continuïteit belangrijk zijn is daarom gekozen voor het voortzetten van onze samenwerking met Robine de Koff als directeur.

Onder haar leiderschap heeft de Kunstraad inmiddels belangrijke stappen gezet om de verbinding met het culturele veld te leggen en de banden met de overheden aan te trekken. Haar visie en leiding zorgen ervoor dat we de komende periode, waarin de cultuurnota en verdere organisatieontwikkeling hoog op de agenda staan, met vertrouwen tegemoet zien.

De Kunstraad blijft zich inzetten voor het ondersteunen en bevorderen van kunst en cultuur in de regio Groningen en kijkt uit naar de voortzetting van de samenwerking met Robine.

VACATURE – Commissieleden advisering cultuurnota’s 2025-2028

Kunstraad Groningen zoekt: Commissieleden advisering cultuurnota’s 2025-2028 voor de periode november 2023 t/m mei 2024 wisselend aantal uur per week

Advisering 2025-2028
Elke vier jaar brengt de Kunstraad advies uit over de uitvoeringsprogramma’s cultuur van de gemeente en de provincie Groningen. Voor de beoordeling van de afzonderlijke aanvragen en het advies over de infrastructuur in de gemeente en de provincie Groningen als geheel, stelt de Kunstraad tijdelijke commissies in: enerzijds disciplinecommissies en anderzijds een integrale adviescommissie.

Profiel commissieleden
We streven naar een diverse en representatieve samenstelling van commissies. Naast kunst- en cultuurexperts roepen we ook wetenschappers en overige geïnteresseerden met goede kennis van de culture sector op te reageren.

Reageren
Reageren op deze oproep kan t/m 22 oktober a.s. door een e-mail te sturen naar info@nullkunstraadgroningen.nl onder vermelding van ‘commissielid 2025-2028’. We ontvangen bij de e-mail graag een korte motivatiebrief en curriculum vitae. We vragen je in de mail ook aan te geven naar
welke commissie jouw voorkeur uitgaat.
Gesprekken vinden plaats op woensdag 1 en donderdag 2 november a.s.

We streven naar een diverse en representatieve samenstelling van de commissies. Bij de samenstelling van de commissies kijkt de Kunstraad naast expertise en ervaring naar een evenwichtige afspiegeling van gender, leeftijd en achtergrond.

Download de volledige vacaturetekst


Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van de Kunstraad, Robine de Koff. Dit kan per e-mail via robine.de.koff@nullkunstraadgroningen.nl of telefonisch 06 52570353. Meer informatie over de Kunstraad Groningen of de advisering over de lopende beleidsperiode 2021-2024 kunt u vinden op onze website.

Uitkomsten Dialoogavonden ‘Vernieuwing cultuurstelsel vanuit Gronings perspectief’

Op 28 maart en 18 april hebben de dialoogavonden ‘Vernieuwing cultuurstelsel vanuit Gronings perspectief’ plaatsgevonden. Op deze twee avonden zijn we met elkaar in gesprek gegaan over wat er leeft en wat het beeld is bij de toekomst van cultureel Groningen. We mochten in totaal bijna 120 deelnemers verwelkomen, die elk een deel van het Gronings geluid vertegenwoordigden. Hieruit ontstonden de contouren van een helder Gronings geluid waarmee we ons willen mengen in de lokale én landelijke discussie. De uitkomsten hebben we omgezet in adviezen richting gemeente en provincie en concrete acties voor ons als Kunstraad.

Wil je weten welke uitkomsten, adviezen en acties dat zijn? Klik dan hier voor de presentatie. In de presentatie vind je naast de adviezen en acties ook een korte samenvatting van wat besproken is tijdens de dialoogavonden en de uitkomsten ervan.

We blikken tevreden terug op de dialoogavonden en zien uit naar de volgende ontmoeting.

Naar de inhoud springen