Privacy statement

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op alle verwerkingen die door de Kunstraad Groningen worden gedaan. De Kunstraad verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Daarom beschrijven we graag hoe wij persoonsgegevens verwerken en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen.

Verwerken van persoonsgegevens
Kunstraad Groningen verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van aanvragers van subsidie, waaronder naam, adres en woonplaats. De Kunstraad houdt zich aan de wettelijke uitgangspunten bij het verwerken van deze gegevens. Dit betekent dat wij:

  • persoonsgegevens regelmatig en transparant verwerken, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
  • persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
  • ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt;
  • ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die wij hebben correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
  • persoonsgegevens zo lang bewaren als noodzakelijk is voor het vooraf bepaalde en specifieke doel of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering.
  • passende organisatorische en technische maatregelen treffen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Doel: subsidieverstrekking

  • NAW gegevens: We noteren je voor- en achternaam en adresgegevens om je persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer wij contact met je zoeken. Daarnaast zijn de gegevens nodig om aanvragers van elkaar te kunnen onderscheiden.
  • E-mailadres: Je e-mailadres gebruiken wij om informatie te verstrekken over je subsidieaanvraag.
  • Telefoonnummer: In verband met eventuele vragen over je subsidieaanvraag.
  • IBAN: Je IBAN-nummer is nodig om het eventueel toegekende subsidiebedrag te kunnen uitbetalen.

Kunstraad Groningen bewaart persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Je gegevens worden 10 jaar na afhandeling van de aanvraag vernietigd.

Website
De website van de Kunstraad Groningen slaat geen bezoekersgegevens op.

Je rechten uitoefenen
Als subsidieaanvrager kun je je rechten bij Kunstraad Groningen uitoefenen. Dit betekent dat je om inzage mag vragen in de persoonsgegevens die de Kunstraad van jou verwerkt. Je mag ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.
Tenslotte kun je je toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Kunstraad Groningen. Dergelijke verzoeken kun je indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming, Antje van der Meulen: info@nullkunstraadgroningen.nl

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens is te vinden op www.cbpweb.nl.