All posts by beheer-Kunstraad

Laatste ronde Incidentenbudget 2024 nadert

Op 1 mei a.s. sluit de 3e en tevens laatste ronde van het Incidentenbudget in 2024. Heb je een artistiek project gepland in het tweede half jaar van 2024 en wil je subsidie aanvragen? Dien deze aanvraag dan uiterlijk 1 mei in!

Aanvragen die ná 1 mei worden ingediend, blijven liggen voor de 1e subsidieronde van 2025. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het Incidentenbudget er in 2025 uit gaat zien. Het Incidentenbudget is onderdeel van de cultuurnota en besluitvorming over de nieuwe cultuurnotaperiode 2025-2028 vindt bij de gemeente en de provincie Groningen pas dit najaar plaats.

Bij ongewijzigd beleid sluit de 1e ronde 2025 op 1 november 2024 en zijn de uitslagen in januari 2025 bekend. Zodra hier meer over bekend is, stellen wij je daarvan op de hoogte via onze website, nieuwsbrief en LinkedIn.

Interim directeur Robine de Koff blijft bij de Kunstraad

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al hebben meegekregen blijft Robine langer bij de Kunstraad. De sollicitatieprocedure voor de functie van directeur in aanloop naar de nieuwe cultuurnota leverde geen geschikte kandidaat op waarna het bestuur Robine gevraagd heeft langer aan te blijven:

“In deze periode waarbij stabiliteit en continuïteit belangrijk zijn is gekozen voor het voortzetten van onze samenwerking met Robine de Koff als directeur. Onder haar leiderschap heeft de Kunstraad inmiddels belangrijke stappen gezet om de verbinding met het culturele veld te leggen en de banden met de overheden aan te trekken. Haar visie en leiding zorgen ervoor dat we de komende periode, waarin de cultuurnota en verdere organisatieontwikkeling hoog op de agenda staan, met vertrouwen tegemoet zien.”

VACATURE – Commissieleden advisering cultuurnota’s 2025-2028

Kunstraad Groningen zoekt: Commissieleden advisering cultuurnota’s 2025-2028 voor de periode november 2023 t/m mei 2024 wisselend aantal uur per week

Advisering 2025-2028
Elke vier jaar brengt de Kunstraad advies uit over de uitvoeringsprogramma’s cultuur van de gemeente en de provincie Groningen. Voor de beoordeling van de afzonderlijke aanvragen en het advies over de infrastructuur in de gemeente en de provincie Groningen als geheel, stelt de Kunstraad tijdelijke commissies in: enerzijds disciplinecommissies en anderzijds een integrale adviescommissie.

Profiel commissieleden
We streven naar een diverse en representatieve samenstelling van commissies. Naast kunst- en cultuurexperts roepen we ook wetenschappers en overige geïnteresseerden met goede kennis van de culture sector op te reageren.

Reageren
Reageren op deze oproep kan t/m 22 oktober a.s. door een e-mail te sturen naar info@nullkunstraadgroningen.nl onder vermelding van ‘commissielid 2025-2028’. We ontvangen bij de e-mail graag een korte motivatiebrief en curriculum vitae. We vragen je in de mail ook aan te geven naar
welke commissie jouw voorkeur uitgaat.
Gesprekken vinden plaats op woensdag 1 en donderdag 2 november a.s.

We streven naar een diverse en representatieve samenstelling van de commissies. Bij de samenstelling van de commissies kijkt de Kunstraad naast expertise en ervaring naar een evenwichtige afspiegeling van gender, leeftijd en achtergrond.

Download de volledige vacaturetekst


Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van de Kunstraad, Robine de Koff. Dit kan per e-mail via robine.de.koff@nullkunstraadgroningen.nl of telefonisch 06 52570353. Meer informatie over de Kunstraad Groningen of de advisering over de lopende beleidsperiode 2021-2024 kunt u vinden op onze website.

Ga naar de inhoud