Veelgestelde vragen

De aanvraag voor subsidie doe je tenminste 13 weken voordat je project begint. Houd daar met de aanvraagrondes en sluitingsdata rekening mee. Eerder indienen mag natuurlijk ook.

Op schriftelijk verzoek kun je een voorschot aanvragen voor maximaal 75% van het vermelde bedrag. Je verzoek moet zijn voorzien van een geactualiseerde begroting en dekkingsplan en een korte rapportage van de voortgang van het project. Je kunt je verzoek mailen naar info@nullkunstraadgroningen.nl.

Na afloop van de activiteit dien je binnen 13 weken een inhoudelijk verslag en een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven aan ons toe te zenden. Na ontvangst daarvan zullen wij de subsidie definitief vaststellen en uitbetalen. Je kunt de afrekening mailen naar info@nullkunstraadgroningen.nl. Let op: het niet tijdig inleveren van de afrekening kan leiden tot intrekking van de subsidieverlening.

In principe mag de Kunstraad er 13 weken over doen om te beslissen over een aanvraag. In de ontvangstbevestiging van je aanvraag staat ook aangegeven wanneer je de uitslag op je aanvraag kunt verwachten.

Voor combinatieprojecten kan een beroep worden gedaan op het Incidentenbudget.

Een standaardvoorwaarde bij subsidieverlening is, dat de aanvrager 2 vrijkaarten beschikbaar stelt aan de Kunstraad zodat we het project kunnen bijwonen. We proberen jaarlijks zoveel mogelijk projecten te bezoeken.