Archives december 2023

Incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst in 2024 lager dan afgelopen jaren

In 2024 gaat de hoogte van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst weer terug naar het niveau van voor corona. De Kunstraad Groningen verwacht daarom niet alle aanvragen te kunnen honoreren die positief worden beoordeeld. De 4e ronde van 2024 (sluiting 15 augustus) van het Incidentenbudget is hierdoor komen te vervallen zodat er voor de overblijvende drie rondes meer geld beschikbaar is.

In de afgelopen 3 jaar hebben de gemeente en de provincie Groningen de culturele sector extra gesteund vanwege de coronacrisis. Dit hebben ze gedaan door de bedragen voor het Incidentenbudget en de Plusregeling Amateurkunst te verhogen. Een maatregel waar we blij mee waren. Vanaf 2024 is het budget echter weer op het niveau van voor corona: voor het Incidentenbudget is in 2024 een bedrag van € 530.600 vrijgemaakt. Voor de Plusregeling amateurkunst is dat € 85.000.

We verwachten dat het aantal aanvragen in 2024 niet afneemt en dat is in de 1e ronde van 2024 ook al gebleken (sluiting 1 november 2023). Beide budgetten zijn meerdere malen overvraagd.

Voor wat betreft het Incidentenbudget hebben wij daarom in gezamenlijkheid met de gemeente en de provincie Groningen besloten om de 4e subsidieronde van 2024 te laten vervallen. Hierdoor valt er budget vrij wat we verdelen over de andere drie rondes.
Ondanks deze maatregel blijft het beschikbare budget gering. Daarom verwachten wij dat het nog steeds kan gebeuren dat op zich positief beoordeelde aanvragen toch geen subsidie ontvangen.

Hetzelfde geldt voor de aanvragen die zijn en worden ingediend voor de Plusregeling amateurkunst. We verwachten ook bij dit budget keuzes te zullen moeten maken in 2024. Echter blijft voor dit budget de 4e ronde van 2024 wel gehandhaafd.

De sluitingsdata voor de komende rondes van 2024 zien er als volgt uit:

Incidentenbudget
• 1 februari 2024 (2e ronde)
• 1 mei 2024 (3e ronde)

Plusregeling amateurkunst
• 1 februari 2024 (2e ronde)
• 1 mei 2024 (3e ronde)
• 15 augustus 2024 (4e ronde)

We beseffen ons dat dit geen leuke boodschap is. Het komende jaar gaan we, samen met de gemeente en de provincie Groningen, kijken hoe de invulling van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst er vanaf 2025 het beste uit kan zien. 2025 is namelijk het eerste jaar van de nieuwe cultuurnotaperiode en dat geeft ook ruimte voor nieuwe ideeën. Zodra we meer weten zullen we dat communiceren.

Voor meer informatie over de subsidiebudgetten verwijzen we graag naar onze website: www.kunstraadgroningen.nl.

Veel belangstelling voor workshops cultuur+ondernemen

In september zijn we weer gestart met een 4-tal workshops die verzorgd werden door Cultuur+Ondernemen. Deelnemers leerden onder andere over: Cultureel ondernemerschap, financiële planning en de governance code cultuur. De laatste workshop gaat over financiering van je plan of project. We hebben gemerkt dat de animo voor de workshops groot is en we hiermee duidelijk in een behoefte voldoen. Na de reeks gaan we samen met Cultuur+Ondernemen kijken hoe we in de toekomst verder gaan met deze en andere workshops.

Verhaal achter de aanvraag

Documentaire “Het leven is niet kort genoeg” van Joey Benistant

Als Joey Benistant (met Stichting Beeldlijn) in 2021 subsidie aanvraagt voor het maken van zijn documentaire: “Het leven is niet kort genoeg” kan hij niet vermoeden welke impact zijn project zal hebben. Anno 2023 weet hij dat wel: De docu levert hem 2 filmprijzen en een samenwerking met BNN op.

Dat laatste is iets waar hij als middelbare scholier al van droomde. Ooit iets maken voor BNN. Hij heeft dan inmiddels een camera waarmee hij samen met zijn vrienden ‘Jackass-achtige’ filmpjes opneemt. Vriend Matthijs die vaak de meest extreme stunts uithaalt van de hele groep wordt later zelf onderwerp van de documentaire. We volgen Matthijs en de vrienden in een verhaal waarin de worsteling met verslaving en de effecten ervan rauw zichtbaar worden. Uiteindelijk overlijdt Matthijs aan de gevolgen van zijn verslaving.

Joey wil met zijn documentaire het verhaal achter de verslaving laten zien. Ook omdat er nog veel onwetendheid bestaat met betrekking tot het onderwerp.

Met de docu heeft hij de ziekte, die verslaving is, onder de aandacht weten te brengen. Ook onder de jongere generatie. Met enige regelmaat wordt Joey uitgenodigd om over het onderwerp te komen spreken. Daaraan geeft hij graag gehoor.

Subsidies hebben er onder andere voor gezorgd dat Joey de documentaire heeft kunnen maken. Het belangrijkste pluspunt van subsidie vindt hij dan ook dat het artistieke vrijheid geeft. Dat is toch anders als er commerciële partijen bij betrokken zijn. Ook heeft het hem de mogelijkheid gegeven vakmensen uit de sector in te huren. Indirect hebben zij er dus ook profijt van. Zo stimuleert subsidie de culturele sector en geeft het ruimte voor vernieuwing.

Ondertussen is er ook alweer een idee voor een volgende documentaire. We wensen hem daarbij alle succes!

Ga naar de inhoud