Sluitingsdata subsidierondes

Om de subsidieaanvragen goed te kunnen stroomlijnen werken we met rondes. Elke ronde heeft een sluitingsdatum waarop je aanvraag binnen dient te zijn. Voor 2024 zijn dit de volgende:

Incidentenbudget

1e ronde      1 november 2023
2e ronde      1 februari 2024
3e ronde      1 mei 2024

Aanvragen die na 1 mei 2024 worden ingediend, blijven liggen voor de 1e subsidieronde van 2025. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het Incidentenbudget er in 2025 uit gaat zien. Het Incidentenbudget is onderdeel van de cultuurnota en besluitvorming over de nieuwe cultuurnotaperiode 2025-2028 vindt bij de gemeente en de provincie Groningen pas in het najaar van 2024 plaats.

Bij ongewijzigd beleid sluit de 1e ronde 2025 op 1 november 2024 en zijn de uitslagen in januari 2025 bekend. Zodra hier meer over bekend is, stellen wij je daarvan op de hoogte via onze website, nieuwsbrief en LinkedIn.

Plusregeling amateurkunst

1e ronde      1 november 2023
2e ronde      1 februari 2024
3e ronde      1 mei 2024
4e ronde      15 augustus 2024

Houd er rekening mee dat je aanvraag tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit moet zijn ingediend.