Kunstraad Groningen

Sinds 1 januari 2006 is Kunstraad Groningen het onafhankelijke orgaan dat in opdracht van gemeente en provincie advies en subsidies verstrekt binnen de kunst- en cultuursector. Daarnaast adviseert de Kunstraad gemeente en provincie over kunst- en cultuurbeleid. Doel van de Kunstraad is om op deze wijze een waardevolle bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in de provincie en gemeente Groningen.

Samengevat ziet het takenpakket van Kunstraad Groningen er als volgt uit:

  • Het adviseren en beschikken over subsidieaanvragen
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van gemeente- en provincie Groningen over kunst- en cultuurbeleid
  • Het monitoren en evalueren van culturele instellingen.
  • Het op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen de kunst- en cultuursector en hierbij de sector zo goed mogelijk faciliteren.