Advies

De Kunstraad is niet alleen verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies. Daarnaast heeft ze ook een adviesfunctie. De Kunstraad adviseert gevraagd en ongevraagd over het cultuurbeleid van gemeente en provincie. We zijn klankbord voor de overheden en het culturele veld. Hieronder lees je waar de Kunstraad haar adviesfunctie inzet.

 Tweejarige regeling bewezen talent

De gemeente Groningen bood in 2022 voor de tweede maal beginnende instellingen en organisaties van talentvolle jonge kunstenaars de mogelijkheid om een 2-jarige subsidie aan te vragen. Ze kregen met de subsidiegelden de kans om te experimenteren en “vlieguren” te maken om een eigen signatuur te ontwikkelen.

Kunstraad Groningen stelde een brede adviescommissie samen uit zes inhoudelijk deskundigen. In totaal beoordeelden zij 13 aanvragen op de gestelde criteria artistiek inhoudelijke kwaliteit, perspectief op ontwikkeling, ondernemerschap en hun bijdrage aan beleid. Op basis van het uitgebrachte advies honoreerde gemeente Groningen de volgende talenten: De Ruimtemakers, WERC en Kamerorkest van het Noorden.

Vernieuwing Klassieke muziek

De subsidie ‘Vernieuwing Klassieke muziek’ is door de provincie Groningen ontwikkeld op basis van het advies van de Kunstraad in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 ‘Wij zijn cultuur!’ Met deze regeling stimuleert de provincie vernieuwing in de Groningse klassieke muzieksector. De bedoeling van de regeling is te komen tot een breder en  gemengder publiek, meer experiment en meer samenwerking met andere disciplines. Ook wil de provincie de sector stimuleren meer relaties met maatschappelijke onderwerpen te leggen.

Een commissie vanuit de Kunstraad, bestaande uit drie adviseurs en een voorzitter, adviseerde in 3 rondes. In totaal beoordeelden zij 21 aanvragen en werden 12 gehonoreerd. Wat de commissie opviel is dat er vanuit een jonge generatie musici wel degelijk belangstelling voor de innovatie van het klassieke muziekaanbod in Groningen is. Daarbij ziet men ruimte voor versterking van de plannen als het gaat om de inbedding in de stad.

Cultuurnota

Ter voorbereiding van cultuurnota adviezen worden door het bureau van de kunstraad commissies gevormd. Deze bestaan uit adviseurs die tot de vaste kring van de kunstraad behoren, aangevuld met leden die specifieke expertise hebben op het onderwerp van advisering. De commissies van de kunstraad zijn divers en multidisciplinair en staan onder leiding van een secretaris.