Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Benieuwd wat er met je aanvraag gebeurt nadat je deze hebt ingediend? Bekijk dan hier hoe het aanvraagproces er uitziet. Het proces, van aanvraag tot voorlopige beschikking, duurt maximaal 13 weken.

Stap 1
Indienen aanvraag
Aanvraag volledig en juist? Je krijgt een officiële ontvangstbevestiging van de aanvraag.
Stap 2
Controle aanvraag
De Kunstraad checkt de aanvraag op formele voorwaarden.
Stap 3
Inhoudelijke toetsing
Onafhankelijke adviseurs beoordelen jouw aanvraag.
Stap 4
Formuleren adviezen
Na een integrale afweging worden de definitieve adviezen geformuleerd.
Stap 5
Uitslag vaststellen
Het bestuur van de Kunstraad stelt de definitieve adviezen vast.
Stap 6
Bekendmaking besluit
Je wordt telefonisch op de hoogte gesteld van het besluit, gevolgd door een brief met motivatie.
   

Alle toekenningen worden ook op de website gepubliceerd.

Voorschot

Nadat de subsidie is toegekend zullen we automatisch een voorschot van 75% van het toegekende subsidiebedrag aan je uitbetalen.

Eindafrekening

Na afloop van je project dien je binnen 13 weken een inhoudelijk verslag en een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven aan ons te mailen. Na ontvangst daarvan zullen wij de subsidie definitief vaststellen en uitbetalen. Je kunt de afrekening mailen naar: info@nullkunstraadgroningen.nl.

Let op: Het niet op tijd aanleveren van de eindafrekening kan leiden tot intrekking van de subsidieverlening.