Beoordelingsproces Cultuurnota 2025-2028

Hieronder volgt een weergave van het beoordelingsproces rond de cultuurnota vanaf het moment van het indienen van de aanvragen tot en met het moment van de officiële besluitvorming.
Heb je nog vragen over het adviesproces? Neem gerust contact met ons op via info@nullkunstraadgroningen.nl

Belangrijk om te weten
De cultuurnota kent twee soorten aanvragers die in deze procesbeschrijving terug te vinden zijn:

  • Categorie I aanvragers (pdf): deze instellingen hebben een achtjarige toekenning in de kadernota gekregen, of zijn aangemerkt als ‘ontwikkelinstelling’. Opdracht aan de Kunstraad is een reflectie op deze plannen te geven.
  • Categorie II aanvragers: deze instellingen willen in aanmerking komen voor cultuursubsidie voor de periode 2025-2028. De Kunstraad is gevraagd deze aanvragen te beoordelen.

Adviseurs
Alle adviseurs en commissieleden zijn speciaal voor dit traject geselecteerd, zijn onafhankelijk en hebben geen belang bij de door hen beoordeelde aanvragen of organisaties. Meer informatie over de samenstelling van de commissie, achtergronden van de adviseurs en commissieleden vind je hier.

Préadviseurs en commissieleden hebben verschillende rollen in het adviesproces. Préadviseurs zijn alleen betrokken bij de aanvragen in Categorie II, de integrale adviescommissie behandelt aanvragen uit zowel categorie II als categorie I.

Het proces van een aanvraag indienen, inclusief de te hanteren criteria en het wegingskader, staan (ook) in de handreiking voor aanvragers. Zie www.cultuurnotagroningen.nl.

Toelichting processtappen
Voor categorie I en categorie II aanvragen gelden verschillende processtappen. In bovenstaand schema staan alle stappen weergegeven.

Klik hier voor de beschrijving voor categorie I op hoofdlijnen (pdf).

Klik hier voor de beschrijving voor categorie II op hoofdlijnen (pdf).

Wil je weten hoe het proces er in detail uitziet? Lees dan de uitgebreide toelichting (pdf).