Een subsidieaanvraag maken

Voor het beoordelen van een subsidieaanvraag hebben we gerichte informatie over je activiteit nodig. Hier lees je welke informatie je daarvoor in je aanvraag dient op te nemen.

Organisatie

 • Wat is de organisatievorm, omvang, geschiedenis van de organisatie?
 • Welke doelstellingen heeft de organisatie?

Inhoud van je plannen

 • Welke activiteit organiseer je? Bijvoorbeeld: een tentoonstelling, concert, theater- of dansproductie, film of publicatie.
 • Wat is de planning, datum en plaats van de activiteit
 • Wat is de artistiek-inhoudelijke visie? Bij beoordeling wordt gelet op: repertoirekeuze, aspecten van vernieuwing, mate van oorspronkelijkheid in opzet, uitvoering of bezetting.
 • In hoeverre is je plan een aanvulling op het bestaande aanbod?
 • Is er sprake van een amateur- of een professionele productie?

Deelnemersgroep

 • Wat is het deelnemersaantal?
 • Welke kenmerken hebben de deelnemers? Denk aan het niveau: professioneel of amateur.
 • Voeg cv’s toe van de belangrijkste medewerkers aan de activiteit
 • Wat levert het project de deelnemers op? Denk aan coaching, leerdoelen, nieuw werk, financiën en publiciteit.

Stuur eventueel duidelijk documentatiemateriaal van deelnemers mee: beeld, geluid- en filmmateriaal van de deelnemers of voorgaande producties.

Publieksgroep

 • Wat is het geschatte publieksaantal?
 • Welke doelgroepen worden benaderd?
 • Heb je de vraag en behoefte naar je activiteit onderzocht?

Publiciteitsplan

 • Wat ga je promoten; gaat het alleen om het project zelf of wil je bijvoorbeeld het ensemble, de choreograaf, de acteurs of de samenwerking ook onder de aandacht brengen?
 • Waar vindt het plaats; is het bijvoorbeeld landelijk of lokaal?
 • Het doel van uw promotie; wilt u publiek trekken voor een evenement, of bekendheid geven aan de kunstenaar(s)?
 • Waar bereik je je potentiële doelgroep/ publiek?
 • Wat zijn de toegangsprijzen?
 • Wat is de eventuele spreiding/speellijst?
 • Welke publiciteitsactiviteiten zijn er en wanneer worden deze worden ingezet? (planning)
 • Welke middelen worden ontwikkeld?

Ga je voor je plan samenwerken met andere organisaties?

 • Met wie werk je samen en waarom?
 • Welke meerwaarde verwacht je uit de samenwerking te halen? Denk bijvoorbeeld aan gedeelde artistieke en financiële doelen.

 • De begroting dient een realistisch en helder beeld te geven van de werkelijk te maken kosten. De verschillende posten moeten worden benoemd en toegelicht.
 • In het dekkingsplan moet worden aangegeven hoe je de kosten van de activiteit denkt te gaan dekken. Er wordt verwacht dat je zelf een substantiële financiële bijdrage levert en dat er daarnaast inkomsten zijn uit entreegelden en/of uitkoop. Andere inkomsten kunnen bestaan uit subsidies, bijdragen van fondsen en sponsoren, donaties e.d. Ook hierbij geef je aan welke bedragen van welke instellingen worden verwacht.
 • Ben je btw-plichtig? Dan moeten in de begroting bedragen worden opgenomen exclusief btw. Indien je niet btw-plichtig bent moeten in de begroting bedragen worden opgenomen inclusief btw.
 • Wanneer het project ook buiten de provincie Groningen plaatsvindt dien je twee verschillende begrotingen mee te sturen: een begroting en dekkingsplan van het totale project (inclusief Groningen) en een begroting en dekkingsplan met alleen de uitgaven en inkomsten van het project in Groningen.

 

klik hier om de informatie te downloaden