Incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst in 2024 lager dan afgelopen jaren

Incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst in 2024 lager dan afgelopen jaren

Incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst in 2024 lager dan afgelopen jaren

In 2024 gaat de hoogte van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst weer terug naar het niveau van voor corona. De Kunstraad Groningen verwacht daarom niet alle aanvragen te kunnen honoreren die positief worden beoordeeld. De 4e ronde van 2024 (sluiting 15 augustus) van het Incidentenbudget is hierdoor komen te vervallen zodat er voor de overblijvende drie rondes meer geld beschikbaar is.

In de afgelopen 3 jaar hebben de gemeente en de provincie Groningen de culturele sector extra gesteund vanwege de coronacrisis. Dit hebben ze gedaan door de bedragen voor het Incidentenbudget en de Plusregeling Amateurkunst te verhogen. Een maatregel waar we blij mee waren. Vanaf 2024 is het budget echter weer op het niveau van voor corona: voor het Incidentenbudget is in 2024 een bedrag van € 530.600 vrijgemaakt. Voor de Plusregeling amateurkunst is dat € 85.000.

We verwachten dat het aantal aanvragen in 2024 niet afneemt en dat is in de 1e ronde van 2024 ook al gebleken (sluiting 1 november 2023). Beide budgetten zijn meerdere malen overvraagd.

Voor wat betreft het Incidentenbudget hebben wij daarom in gezamenlijkheid met de gemeente en de provincie Groningen besloten om de 4e subsidieronde van 2024 te laten vervallen. Hierdoor valt er budget vrij wat we verdelen over de andere drie rondes.
Ondanks deze maatregel blijft het beschikbare budget gering. Daarom verwachten wij dat het nog steeds kan gebeuren dat op zich positief beoordeelde aanvragen toch geen subsidie ontvangen.

Hetzelfde geldt voor de aanvragen die zijn en worden ingediend voor de Plusregeling amateurkunst. We verwachten ook bij dit budget keuzes te zullen moeten maken in 2024. Echter blijft voor dit budget de 4e ronde van 2024 wel gehandhaafd.

De sluitingsdata voor de komende rondes van 2024 zien er als volgt uit:

Incidentenbudget
• 1 februari 2024 (2e ronde)
• 1 mei 2024 (3e ronde)

Plusregeling amateurkunst
• 1 februari 2024 (2e ronde)
• 1 mei 2024 (3e ronde)
• 15 augustus 2024 (4e ronde)

We beseffen ons dat dit geen leuke boodschap is. Het komende jaar gaan we, samen met de gemeente en de provincie Groningen, kijken hoe de invulling van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst er vanaf 2025 het beste uit kan zien. 2025 is namelijk het eerste jaar van de nieuwe cultuurnotaperiode en dat geeft ook ruimte voor nieuwe ideeën. Zodra we meer weten zullen we dat communiceren.

Voor meer informatie over de subsidiebudgetten verwijzen we graag naar onze website: www.kunstraadgroningen.nl.

Ga naar de inhoud