Incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst in 2024 en daarna

Incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst in 2024 en daarna

Incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst in 2024 en daarna

Op 1 november jl. sloot de 1e subsidieronde van het nieuwe subsidiejaar 2024 van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst.

Zowel de gemeente- als de provincie Groningen hebben de afgelopen drie jaren beide budgetten verhoogd vanwege corona. Vanaf 2024 is het budget weer op het niveau van voor corona.

Het Incidentenbudget bedraagt in 2024 € 530.600 en de Plusregeling amateurkunst € 83.000.

We verwachten dat het aantal aanvragen in 2024 niet afneemt en dat is in de 1e ronde van 2024 direct al gebleken. Beide budgetten zijn meerdere malen overvraagd.

Voor wat betreft het Incidentenbudget hebben wij in gezamenlijkheid met de gemeente en de provincie Groningen besloten om de 4e subsidieronde van 2024 te schrappen. Hiermee valt budget vrij wat ten dele wordt toegevoegd aan de 1e ronde.

Toch blijft het beschikbare budget nog steeds gering ten opzichte van de aanvragen die er liggen. Daarom zullen wij nog steeds moeten prioriteren.

Hetzelfde geldt voor de aanvragen die zijn ingediend voor de Plusregeling amateurkunst, we zullen moeten gaan prioriteren bij de aanvragen die zijn ingediend voor de 1e ronde. Echter blijft voor dit budget de 4e ronde van 2024 wel gehandhaafd.

De sluitingsdata voor de komende rondes van 2024 zien er als volgt uit:

Incidentenbudget

  • 1 februari 2024 (2e ronde)
  • 1 mei 2024 (3e ronde)

Plusregeling amateurkunst

  • 1 februari 2024 (2e ronde)
  • 1 mei 2024 (3e ronde)
  • 15 augustus 2024 (4e ronde)

Het komende jaar gaan we, samen met de gemeente en de provincie Groningen, kijken hoe de invulling van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst er vanaf 2025 het beste uit kan zien. 2025 is namelijk het eerste jaar van de nieuwe cultuurnotaperiode en dat geeft ook ruimte voor nieuwe ideeën. Zodra we meer weten zullen we dat communiceren.

Ga naar de inhoud