Veranderingen bij de Kunstraad

Veranderingen bij de Kunstraad

Veranderingen bij de Kunstraad

In februari hebben we afscheid genomen van onze collega Mara Bosboom. Zij heeft een mooie overstap gemaakt naar het ‘Nationaal Programma Groningen’. Na het vertrek van Mara is ervoor gekozen om in eerste instantie niet een vervanger te zoeken. De huidige periode, waarin de Kunstraad tot en met juni vooral bezig is met de Cultuurnota, vraagt om een andere invulling.  Daarom zijn er tijdelijk twee nieuwe medewerkers bij de Kunstraad aangesteld die elk vanuit een andere invalshoek werken. Carol van Gelder zal zich vooral bezighouden met ondersteuning van het proces omtrent de cultuurnota.

Gunda Schaapveld houdt zich bezig met de evaluatie van het Incidentenbudget. Daarnaast voert ze ook een aantal secretaristaken uit rondom de huidige aanvragen voor het Incidentenbudget.

Naast de inzet van Carol en Gunda krijgen we sinds een tijd ook zeer welkome hulp van Janke Procee. Zij is als vrijwilliger verbonden aan de Kunstraad en ondersteunt ons op verschillende gebieden.

We zijn blij met de komst van Carol, Gunda en Janke en verwachten samen nog beter ons werk te kunnen doen voor cultureel Groningen.

Ga naar de inhoud