Archives 2024

Laatste ronde Incidentenbudget 2024 nadert

Op 1 mei a.s. sluit de 3e en tevens laatste ronde van het Incidentenbudget in 2024. Heb je een artistiek project gepland in het tweede half jaar van 2024 en wil je subsidie aanvragen? Dien deze aanvraag dan uiterlijk 1 mei in!

Aanvragen die ná 1 mei worden ingediend, blijven liggen voor de 1e subsidieronde van 2025. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het Incidentenbudget er in 2025 uit gaat zien. Het Incidentenbudget is onderdeel van de cultuurnota en besluitvorming over de nieuwe cultuurnotaperiode 2025-2028 vindt bij de gemeente en de provincie Groningen pas dit najaar plaats.

Bij ongewijzigd beleid sluit de 1e ronde 2025 op 1 november 2024 en zijn de uitslagen in januari 2025 bekend. Zodra hier meer over bekend is, stellen wij je daarvan op de hoogte via onze website, nieuwsbrief en LinkedIn.

Cultuurnota 2025-2028: We zijn van start

Na maanden van voorbereiding op de cultuurnota zijn we nu echt begonnen. Op 1 februari hadden de adviseurs en de integrale commissie, met gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder Kirsten de Wrede, een gezamenlijke aftrap in het provinciehuis.  Op 15 februari kregen we, de formeel goedgekeurde, aanvragen doorgestuurd. Deze aanvragen zijn inmiddels verdeeld over onze adviseurs, die hun inzichten en adviezen meegeven aan de integrale commissie. Die commissie komt in de komende maanden in totaal vijf keer bij elkaar om alle aanvragen zorgvuldig te beoordelen en een integrale afweging te maken. Medio juli overhandigen we het advies aan de gemeente en provincie Groningen, waarna zij bepalen wie een meerjarige subsidie voor de periode 2025 – 2028 ontvangt.

Informatie over het proces rondom de cultuurnota en de organisatie is te vinden op onze website: www.kunstraadgroningen.nl

 

Veranderingen bij de Kunstraad

In februari hebben we afscheid genomen van onze collega Mara Bosboom. Zij heeft een mooie overstap gemaakt naar het ‘Nationaal Programma Groningen’. Na het vertrek van Mara is ervoor gekozen om in eerste instantie niet een vervanger te zoeken. De huidige periode, waarin de Kunstraad tot en met juni vooral bezig is met de Cultuurnota, vraagt om een andere invulling.  Daarom zijn er tijdelijk twee nieuwe medewerkers bij de Kunstraad aangesteld die elk vanuit een andere invalshoek werken. Carol van Gelder zal zich vooral bezighouden met ondersteuning van het proces omtrent de cultuurnota.

Gunda Schaapveld houdt zich bezig met de evaluatie van het Incidentenbudget. Daarnaast voert ze ook een aantal secretaristaken uit rondom de huidige aanvragen voor het Incidentenbudget.

Naast de inzet van Carol en Gunda krijgen we sinds een tijd ook zeer welkome hulp van Janke Procee. Zij is als vrijwilliger verbonden aan de Kunstraad en ondersteunt ons op verschillende gebieden.

We zijn blij met de komst van Carol, Gunda en Janke en verwachten samen nog beter ons werk te kunnen doen voor cultureel Groningen.

Ga naar de inhoud