Spreekuren

Voor zowel amateurkunstenaars als professionele kunstenaars zijn er spreekuren in het leven geroepen om op verschillende manieren ondersteuning te bieden. Houd onze site in de gaten voor een actuele planning. Het gaat om de volgende spreekuren:

Het Groninger fondsenoverleg
Spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren.


Spreekuur voordekunst
Halfjaarlijks spreekuur met voordekunst over crowdfunding. Iedereen die een concreet idee heeft waarvoor hij/zij crowdfunding wil inzetten kan zich hiervoor aanmelden. www.voordekunst.nl/groningen.

Spreekuur Cultuur+Ondernemen
Jaarlijks spreekuur met Cultuur+Ondernemen voor culturele organisaties en kunstenaars. Mogelijke onderwerpen: financiering, marketing, governance en HRM en personeelsontwikkeling.